Mieszkania i apartamenty w Krakowie

Dotacje Unijne

DK-DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje o zrealizowaniu projektu pt.

„Automatyzacja wymiany danych w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z partnerami”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2

Termin realizacji projektu:
01 wrzesień 2012 – 31 sierpień 2013

loga_eu

Copyright by DK-DEVELOPMENT Sp. z o.o. 2018

Oferujemy na sprzedaż ekskluzywne, luksusowe mieszkania i apartamenty w Krakowie (stare miasto, centrum). Gwarantujemy wysoki standard sprzedawanych mieszkań.