...

Lokale biurowe i usługowe

BENACO, Pilotów 2E Kraków

Pęciokondygnacyjny biurowiec BENACO o nowoczesnej architekturze doskonale wpisuje się w istniejącą zabudowę okolicy. Zlokalizowany przy ul. Pilotów, stanowiącej odcinek jednej z głównych arterii biznesowych Krakowa, łączącej Rondo Polsadu poprzez Rondo Młyńskie z Rondem Mogilskim. Budynek biurowy klasy A wyposażony jest w recepcję i całodobową ochronę, windy, klimatyzację, podłogi podniesione na piętrach, a także posiada możliwość zainstalowania agregatu prądotwórczego. W trosce o wygodę pracy zaprojektowano dobrze doświetlone, wentylowane i klimatyzowane wnętrza. Konstrukcja pięter budynku umożliwia elastyczne rozplanowanie stanowisk.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.